Αναβλητικότητα, συναισθήματα και εγκεφαλική λειτουργία

Ως αναβλητικότητα, η οποία είναι μια από τις συνέπειες της αποτυχίας του αυτοελέγχου, χαρακτηρίζεται ως η σκόπιμη αναβολή μιας προγραμματισμένης και απαιτούμενης επαγγελματικής ή/και προσωπικής σημαντικής ενέργειας, παρά την πιθανότητα αρνητικών αποτελεσμάτων που υπερτερούν των πιθανών οφελών της καθυστέρησης

Το κάπνισμα ως filling

Το κάπνισμα και οι συνέπειές του έχουν κυριαρχήσει τις τελευταίες δεκαετίες στη ζωή μας. Εκστρατείες διακοπής, προβολή των επιπτώσεων, νέοι τρόποι απεξάρτησης και βέβαια ανάλυση των λόγων που οδηγούν τους καπνιστές στο τσιγάρο.